ชวนอ่าน: ไม่ร้องไห้

เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยแล้ว มารดาบิดาได้เสียชีวิตลง...

Read More