Tag: แม่

ชวนอ่าน: มโหสธบัณฑิต วินิจฉัยคดีใครเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็ก?

ครั้งอดีตกาล มารดาคนหนึ่งพาบุตรไปที่สระโบกขรณี อุ้มบุตรน้อยลงอาบน้ำ แล้วให้นั่งรอบนฝ้าสาฏก จากนั้นตนเองก็ลงสระเพื่อล้างหน้าขณะนั้นนางยักษิณีผ่านมา ….

Read More

คลายปม: คุณแม่วัย ๘๐ เดิมเป็นคนปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด แต่มาบัดนี้กลับเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนที่มองโลกและมองคนในแง่ร้าย

ยาก อาตมาสรุปว่ายากเหมือนกัน มีข้อคิดทั่วไปว่า คนมีอายุแล้วมักจะกลัวตายเป็นพื้น ถึงแม้จะไม่ยอมรับกับลูกหลานและไม่ยอมรับกับตัวเอง นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องกลัวตาย อันนี้จะเป็นข้อหนึ่งที่ควรดู และต้องไปดูอีกว่าท่านมีทุกข์อะไรบ้างเป็นการเฉพาะ…

Read More

อุบาสกกตัญญู เลือกตอบแทนคุณแม่ ไม่เลือกครองเรือนกับเมีย

ในกรุงสาวัตถี มีครอบครัวผู้ดีชาวสาวัตถีครอบครัวหนึ่ง บุตรชายของครอบครัวเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัย เป็นผู้มีมารยาทดี ดูแลบิดามารดาดุจบูชาเทวดา เมื่อบิดาเสียชีวิตแล้ว เขาก็เลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดี เช่น จัดน้ำล้างหน้า น้ำบ้วนปาก ไม้สีฟัน น้ำอาบ น้ำล้างเท้า จัดข้าวยาคูและอาหารให้ เป็นต้น…

Read More

คลายปม: การมีครอบครัว มีลูก สำคัญหรือจำเป็นไหม

เอ มันก็ไม่จำเป็น ถ้าจำเป็นอาตมาก็แย่เลย การมีลูกนั้นก็สำคัญ ถ้าคนไม่มีลูกแล้วมนุษยชาติก็สูญหายไป จะไม่มีใครในโลก คำถามต่อไปว่า…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต