Tag: แต่งงาน

คลายปม: มารดาอยากให้ลูกศิษย์แต่งงานมีครอบครัว บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่มีลูกหลาน แก่ตัวจะลำบาก

เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเรื่องยากเหมือนกัน น้อยคนมีบารมีตลอดรอดฝั่ง อยู่ที่ว่าผู้ถามมั่นใจในศรัทธาของตน มั่นใจในบารมี หรือมั่นใจว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งของตนตลอดไป เพราะว่าผู้หญิงมีธรรมชาติแพ้ผู้ชายตรงที่ว่า ผู้ชายอายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปี อยากมีลูกก็มีได้…

Read More

คลายปม: มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาอันสมควร คือแต่งงาน ถือว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องศีลข้อสาม สังเกตว่าไม่ระบุอะไรมาก การแต่งงานเป็นเรื่องสมมติมากกว่า เป็นข้อตกลงเป็นประเพณีวัฒนธรรม อย่างเช่น ในเมืองไทย ในอดีตเรื่องการแต่งงานก็ไม่ได้เอาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมาก ในระยะหลังคบค้ากับทางตะวันตก ซึ่งให้ความสำคัญกับงานพิธีกรรม ทางเมืองไทยก็มีแนวโน้มเปลี่ยนตาม การจะเอาการแต่งงานเป็นหลักหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจเหมือนกัน

หลักการสำคัญในศีลข้อสาม คือ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต