Tag: เอตทัคคะ

สวยเลิศในปฐพี – พระนางเขมา อัครสาวิกาเบื้องขวา

พระนางเขมาแสนสวยผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลหลงใหลในความสวยงามของตัวเองมาก ต้องการจะเป็นคนที่สวยที่สุดเหมือนราชินีในเทพนิยายฝรั่ง…

Read More

นกุลมารดา

เภสกาวัน เป็นป่าอยู่ใกล้กรุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ เป็นสถานที่ร่มรื่น สงบเย็น ปราศจากความพลุกพล่าน มีเพียงเสียงนกร้อง และเสียงกระรอกกระแตที่วิ่งวนหาอาหารอยู่บนต้นไม้ใหญ่ จะเห็นกวางและเล็มหญ้าอย่างเงียบๆ อยู่ทั่วไป โดยไม่มีความระแวง เพราะเป็นสถานที่ซึ่งเว้นจากการทำปาณาติบาต…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต