ชวนอ่าน: พราหมณ์เฒ่าชาวสาเกต แรกเห็นก็นึกรักพุทธะด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาส

ครั้งพุทธกาล สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองสาเกต พร้อมด้วยหมู่ภิกษุ เวลาเช้าเสด็จเข้าเมืองเพื่อบิณฑบาต ขณะนั้นพราหมณ์เฒ่าชาวสาเกตคนหนึ่งกำลังจะ…

Read More