คลายปม: ผู้ที่เป็นตุ๊ด กระเทย เกย์ ทอม ดี้ ในชาตินี้ ชาติที่แล้วประพฤติผิดศีลข้อกาเมใช่หรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องนี้พูดยาก อาตมาเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แต่คิดว่า ถ้าผู้ที่เคยเกิดเป็นผู้ชายหลายชาติ แล้วเกิดเป็นผู้หญิง อาจจะมีอะไรที่เป็นกรรมผู้ชายที่ติดตัวมา ทำให้ชอบเพศเดียวกันหรือเป็นอะไรก็ได้ หรือว่าผู้ที่เพิ่งเกิดเป็นผู้ชายหลังจากเป็นผู้หญิงหลายชาติก็อาจจะเป็นไปได้ แต่อาตมาว่าถึงอย่างไรก็ตาม ชาวพุทธเราใจกว้าง…

Read More