คลายปม: มีวิธีใดจะจูงใจผู้ที่เป็นคนดีอยู่แล้ว แต่ไม่สนใจการปฏิบัติสมาธิให้มาเริ่ม

วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องทำเป็นตัวอย่างเป็นประจำ ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เขาเห็นว่าเราทำแล้วเรามีความสุข…

Read More