Tag: เทวดา

อุทกธาราเทพบุตร ผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาและชื่นชมในทักขิณาทาน

ครั้งอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลกุฎุมพี กรุงพาราณสี มีน้องชายอยู่หนึ่งคน สองพี่น้องเจริญวัยแล้วได้ช่วยกิจการค้าของบิดา เมื่อบิดาล่วงลับไป ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพี่ชายชักชวนน้องชายไปทวงหนี้การค้าจากลูกหนี้ที่บ้านตำบลหนึ่ง ทวงหนี้ได้เงินมา ๑,๐๐๐ กหาปณะแล้วเดินทางกลับ…

Read More

ธัมมเทพบุตร ธรรมแลปรากฏขึ้นก่อน ภายหลังอธรรมจึงเกิดขึ้น

ครั้งอดีตกาล… พระโพธิสัตว์เป็นเทวดาชื่อ ธัมมเทพบุตร ประดับด้วยเครื่องแต่งกายทิพย์อยู่ในวิมาน ครั้นถึงวันอุโบสถ (๘ ค่ำเป็นต้น) ก็ขึ้นนั่งอยู่บนรถ มีหมู่เทพธิดาแวดล้อมเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ในโลกมนุษย์…

Read More

คลายปม: ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ คิดทำร้ายผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำ คิดชอบในสิ่งที่เจ้าของหวง ถือว่าผิดศีลหรือไม่

คำถามที่ ๑๘ ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ...

Read More

ชวนอ่าน: เทวดารักษาศีล (หนังสือ พ้นทุกข์)

คืนหนึ่ง ขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ มีเหล่าเทพบุตร เทพยดาเหาะลงมาจากภูเขาใหญ่ รูปร่างสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ มากันนับร้อยๆ องค์ เมื่อมาถึงก็เข้ามากราบท่าน แล้วกราบขอรับพระไตรสรณคมน์ พร้อมทั้งอาราธนาศีล ๕ กับหลวงปู่จันทา…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต