บทเรียนจากเนปจูน

จะเล่านิทานฝรั่งให้ฟังเรื่องหนึ่ง… เป็นเรื่องของเนปจูน ซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเล นิทานไทยมีเทพที่อยู่ใต้ทะเลไหม? ส่วนมากเรามีแต่พญานาคนะ เทพเนปจูนนี้มีรสนิยมพิเศษ คือ…

Read More