Tag: เด็ก

ชวนอ่าน: มโหสธบัณฑิต วินิจฉัยคดีใครเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็ก?

ครั้งอดีตกาล มารดาคนหนึ่งพาบุตรไปที่สระโบกขรณี อุ้มบุตรน้อยลงอาบน้ำ แล้วให้นั่งรอบนฝ้าสาฏก จากนั้นตนเองก็ลงสระเพื่อล้างหน้าขณะนั้นนางยักษิณีผ่านมา ….

Read More

คลายปม: ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์สำหรับเด็กที่ติดเรื่องการเล่นเกม นอนดึก ชอบน้ำอัดลม และรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์สำหรับเด็กที่ติดเรื่องการเล่นเกม นอนดึก ชอบน้ำอัดลม และรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ เช่น อาหารขยะประเภทต่างๆ…

Read More

คลายปม: เราควรใช้วิธีหรือเทคนิคใดในการฝึกที่จะไม่ให้เด็กเกิดความคิดในเชิงลบกับการสวดมนต์ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ถ้าครูจะฝึกเด็กในเรื่องการสวดมนต์ให้ยาวมากขึ้นเป็นลำดับ จนเกิดสมาธิ และความเพียรเพิ่มมากขึ้นนั้น เราควรใช้วิธีหรือเทคนิคใดในการฝึกที่จะไม่ให้เด็กเกิดความคิดในเชิงลบกับการสวดมนต์

Read More

ชวนอ่าน: เด็กที่เริ่มมีตัวตนมากขึ้น ทำตามใจตนเองมากขึ้น เราควรฝึกอย่างไรโดยไม่ต้องทะเลาะ และให้เด็กเห็นคุณค่าที่ดีงาม (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องสําคัญเราต้องรู้จักพูดคุย ทำการศึกษาทําความเข้าใจกันในครอบครัว เราทุกคนพยายามมีท่าทีของนักศึกษา ถึงแม้ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขา ไม่ใช่ว่าเราจะรู้จะเข้าใจเรื่องของโลกทุกสิ่งทุกอย่าง…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต