Tag: เจตนา

คลายปม: ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ คิดทำร้ายผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำ คิดชอบในสิ่งที่เจ้าของหวง ถือว่าผิดศีลหรือไม่

คำถามที่ ๑๘ ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ...

Read More

คลายปม: พูดปดเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจถือว่าผิดศีลหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องนี้ต้องแยกประเด็น เรื่องผิดศีล คงผิดแน่นอน เพราะว่าถ้ามีเจตนาที่จะพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือเจตนาที่จะให้คนเข้าใจผิด เรียกว่าเราทำผิดศีล แต่เรื่องเหตุผลที่เราพูดปิดนั้นเราต้องแยกประเด็นว่าเรามีเหตุผลอย่างไร เราก็ชั่งน้ำหนักของเหตุผล ผลดีผลเสีย พยายามคิดให้ดี …

Read More

คลายปม: สามีฆ่าหนู แมลง มด ต่างๆ ในบ้าน กรรมนั้นจะมีผลต่อภรรยาและลูกอย่างไรหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ตามกฎแห่งกรรมเราทำอะไรโดยเจตนาเป็นกรรม เจตนาดีเรียกว่ากรรมดี เจตนาไม่ดีเป็นกรรมร้ายกรรมชั่ว ทุกครั้งที่เราทำสิ่งใดก็ตาม เป็นการเพิ่มความเคยชินในการทำสิ่งนั้นๆ ทำได้ง่ายขึ้น ถ้าเราทำความดีอะไรสักอย่าง ครั้งแรกที่ไม่เคยทำอาจจะต้องสู้กับกิเลส เมื่อชนะกิเลสครั้งหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆ เราเลยสามารถสร้างนิสัยดีขึ้นมาได้…

Read More

คลายปม: ผิดศีลข้อ ๑ ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด (พระอาจารย์ชยสาโร)

หากเราเคยทําผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด และทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตคลายความเศร้าหมอง

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต