Tag: เข้มแข็ง

ชวนคิด: สัญญาณไฟแดง กับ คนเข้มแข็ง

คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไป รักษาการงาน…

Read More

ชวนอ่าน: เรื่องเล่าที่ ๑๔ สายลับชั้นเลิศ

ท่านอาจารย์เล่าว่า ตอนเด็กๆ ท่านได้ข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตและศีลธรรม ไม่ใช่จากศาสนา แต่ได้จากการอ่านนวนิยายและการดูหนังดูละคร ท่านเล่าเรื่องหนังที่ท่านประทับใจมาจนถึงบัดนี้ให้ลูกศิษย์เรื่องหนึ่ง…

Read More

สติ (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

…การฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวด จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิต จึงจะคงความสุจริต เข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัว…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต