ชวนทำบุญ: (งานจบแล้ว) รับอาสาสมัคร กิจกรรม “เปเปอร์มาเช่ให้น้อง” มอบมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

รับอาสาสมัคร กิจกรรม “เปเปอร์มาเช่ให้น้อง” มอบมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันและเวลา: 2-3 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-20.00 น.
สถานที่: ชั้น 5 Siam Discovery
จำนวนอาสาที่เปิดรับ: ไม่จำกัด (จนกว่าครบตามเป้าหมาย)

Read More