Tag: อสุภะ

สวยเลิศในปฐพี – พระนางเขมา อัครสาวิกาเบื้องขวา

พระนางเขมาแสนสวยผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลหลงใหลในความสวยงามของตัวเองมาก ต้องการจะเป็นคนที่สวยที่สุดเหมือนราชินีในเทพนิยายฝรั่ง…

Read More

ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนา เรื่อง “อสุภะ” พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในเรื่อง “อสุภะ” มีทั้งไฟล์เสียง, ไฟล์วีดีโอ และทางเวปทำบุญดอทเนต ได้ถอดความพระธรรมเทศนาสำหรับผู้ที่ชอบอ่านมากกว่าฟังด้วย…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต