ชวนอ่าน: สุมนา (จากหนังสือ พ้นทุกข์)

สุมนา เป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางได้รับโอกาสได้จัดภัตตาหารถวายแด่เหล่าพระภิกษุสงฆ์ และได้ฟังธรรมเป็นประจำ จนในที่สุดนางได้บรรลุพระสกทาคามิผล

แต่ต่อมาไม่นาน นางเกิดล้มป่วยลง มีอาการทรุดลงทุกขณะ จึงให้คนไปตามบิดา…

Read More