Tag: อนันตริยกรรม

คลายปม: อนันตริยกรรมคืออะไร มีอะไรบ้าง (พระอาจารย์ชยสาโร)

อนันตริยกรรมคือ กรรมที่ทำแล้วมีผลตายตัว แก้ไม่ได้ ผลตายตัวก็คือ ตกนรกอเวจี คือไม่ใช่ว่าห้ามนิพพานอย่างเดียว แต่หมายถึงว่า…

Read More

คลายปม: พระโมคคัลลาเคยทำอนันตริยกรรมในอดีตชาติ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เคยอ่านหนังสือว่า พระโมคคัลลาเคยทำอนันตริยกรรมในอดีตชาติ จึงทำให้ก่อนท่านจะนิพพาน ถูกรุมทำร้าย ขอให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟัง…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต