Tag: หลวงตามหาบัว

ชวนอ่าน: จะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ไหนเป็นอย่างไร?

แต่เราดูรูปเราก็พอรู้ ว่าท่านทั้งสององค์นี่ดี แต่ว่าเราจะเลือกใครแค่นั้นเอง เราดูรูปนะ ดูรูปหลวงตา และหลวงพ่อชา ก็พิจารณาว่าใครเท่านั้น เพราะ…

Read More

ชวนอ่าน: หลักในการเลือกหลวงพ่อชาเป็นครูบาอาจารย์

แต่ก่อนนั้น ก่อนจะบวชเนี่ย ไม่เคยรู้จักครูบาอาจารย์ท่านใดเลยในสายปฏิบัติ เพราะความเปลี่ยนแปลงภายในจิตในเรานี่ เราเห็นโทษของการใช้ชีวิตของการอยู่ในเพศของฆราวาส เราเห็นประโยชน์ของการ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต