Tag: หนังสือธรรมะ

ชวนศึกษา: หนังสือ “คติธรรม คำกลอน ธรรมะคำสอน” (พระอาจารย์ พ. สุรเตโช)

คณะลูกศิษย์พระอาจารย์ พ. สุรเตโช มีจิตศรัทธา รวบรวมบทกลอนสอนธรรม ที่พระอาจารย์ พ. สุรเตโช ได้เขียนขึ้น โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้ผู้ที่สนใจ ได้อ่าน ได้ศึกษา มีชื่อว่า “คติธรรม คำกลอน ธรรมะคำสอน” องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ. สุรเตโช พุทธสถานภูดานไห

Read More

ชวนอ่าน: ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ชวนอ่าน: ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ผมได้รับหนังสืออันทรงคุณค่าจากกัลยาณมิตร ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาอ่านหนังสือดีๆเล่มนี้กัน เพียง ๑๖ หน้าเท่านั้น

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต