คลายปม: การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์ ไม่ทราบจะหลีกเลี่ยงอย่างไร ทำไปแล้วไม่สบายใจ (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๓ การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์ เช่น ปลวกขึ้นบ้านหรือทำลายรังต่อที่มาอาศัยในบ้าน...

Read More