Tag: สามี

ชวนอ่าน: เรื่องเล่าที่ ๑๕ เด็ดหนวดเสือโคร่ง (พระอาจารย์ชยสาโร)

หลังสงครามเกาหลี ทหารผ่านศึกคนหนึ่งได้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวอีกครั้ง เขารอดปลอดภัยมาจากสงครามด้วยอวัยวะครบสามสิบสอง ภรรยาของเขาแสนจะดีใจที่…

Read More

อุบาสกกตัญญู เลือกตอบแทนคุณแม่ ไม่เลือกครองเรือนกับเมีย

ในกรุงสาวัตถี มีครอบครัวผู้ดีชาวสาวัตถีครอบครัวหนึ่ง บุตรชายของครอบครัวเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัย เป็นผู้มีมารยาทดี ดูแลบิดามารดาดุจบูชาเทวดา เมื่อบิดาเสียชีวิตแล้ว เขาก็เลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดี เช่น จัดน้ำล้างหน้า น้ำบ้วนปาก ไม้สีฟัน น้ำอาบ น้ำล้างเท้า จัดข้าวยาคูและอาหารให้ เป็นต้น…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต