คลายปม: พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๑๕ พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม เช่น ซื้อของให้ท่านราคาแพง...

Read More