ชวนอ่าน: พระมหากัสสปเถระ กับศิษย์ผู้อดทนต่อโอวาทคำสอนไม่ได้

พระมหากัสสปเถระ กับศิษย์ผู้อดทนต่อโอวาทคำสอนไม่ได้ พระมหากัสสปะมีสัทธิวิหาริก...

Read More