Tag: สัตว์

ลิงไม่รู้คุณ ไม่เพียงไม่รู้คุณหนำซ้ำยังเนรคุณอีกด้วย

ครั้งอดีตกาล มีป่าใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ติดถนนใหญ่ ใกล้ๆ กับถนนนั้นมีบ่อน้ำเล็ก แต่ลึก แต่สัตว์ทั้งหลายหิวกระหายน้ำ ต่างไม่อาจลงไปดื่มน้ำได้ พวกมนุษย์เห็นสัตว์อยู่รอบๆ บ่อน้ำนั้น ก็รู้ว่าพวกสัตว์หิวน้ำ จึงนำไม้มาทำถังน้ำ ผูกเชือกแล้วหย่อนลงไปในบ่อน้ำ ดึงน้ำขึ้นมาเทใส่ไว้ในอ่างดิน และภาชนะที่ประชาชนนำมาบริจาคไว้…

Read More

คลายปม: ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ คิดทำร้ายผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำ คิดชอบในสิ่งที่เจ้าของหวง ถือว่าผิดศีลหรือไม่

คำถามที่ ๑๘ ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต