คลายปม: อนันตริยกรรมคืออะไร มีอะไรบ้าง (พระอาจารย์ชยสาโร)

อนันตริยกรรมคือ กรรมที่ทำแล้วมีผลตายตัว แก้ไม่ได้ ผลตายตัวก็คือ ตกนรกอเวจี คือไม่ใช่ว่าห้ามนิพพานอย่างเดียว แต่หมายถึงว่า…

Read More