ชวนคิด: การศึกษาด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยา – พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙

จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่…

Read More