Tag: ศีลห้า

ชวนอ่าน: ศีลไม่บริสุทธิ์ ปฏิบัติธรรมได้หรือไม่

มีฆราวาสบางท่าน ด้วยหน้าที่การงานบังคับทำให้ศีลไม่บริสุทธิ์จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าครับ? หรือถ้ายังรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้ควรวางใจอย่างไรครับ?….

Read More

คลายปม: มารดาอยากให้ลูกศิษย์แต่งงานมีครอบครัว บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่มีลูกหลาน แก่ตัวจะลำบาก

เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเรื่องยากเหมือนกัน น้อยคนมีบารมีตลอดรอดฝั่ง อยู่ที่ว่าผู้ถามมั่นใจในศรัทธาของตน มั่นใจในบารมี หรือมั่นใจว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งของตนตลอดไป เพราะว่าผู้หญิงมีธรรมชาติแพ้ผู้ชายตรงที่ว่า ผู้ชายอายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปี อยากมีลูกก็มีได้…

Read More

คลายปม: การบรรลุถึงขั้นโสดาบันด้วยการรักษาศีลห้านั้น การพูดความจริงไม่โกหก แต่ไม่เข้มงวดเรื่องสัมมาวาจา จะได้หรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียดเป็นกลุ่มหนึ่ง พูดเพ้อเจ้อนี่แยกออกต่างหาก อันนี้จะเห็นในวินัยสงฆ์ มุสาวาทา พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียด ๓ ข้อนี้ปรับอาบัติ ปาจิตตีย์ ส่วนเพ้อเจ้อ ปรับอาบัติ ทุกกฏ ทุพภาสิต โดยทั่วไปถือว่าสิ่งที่…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต