“ความดี” ที่ได้นั้นก็คือ “พร” พรปีใหม่ ๒๕๖๑ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ความจริง “พร” ทุกคนที่มีอยู่ ไม่ต้องไปขอใคร หรือถึงไปขอก็ให้กันไม่ได้
คำว่า “พร” นั้น มีความหมายว่า “ความดี”
“ความดี” นั้น ใครอยากได้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเอง ขอกันไม่ได้
ถ้าขอกันได้ ก็ไม่ต้องทำอะไร นอนอยู่เฉยๆ…

Read More