Tag: ยักษ์

ชวนอ่าน: มโหสธบัณฑิต วินิจฉัยคดีใครเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็ก?

ครั้งอดีตกาล มารดาคนหนึ่งพาบุตรไปที่สระโบกขรณี อุ้มบุตรน้อยลงอาบน้ำ แล้วให้นั่งรอบนฝ้าสาฏก จากนั้นตนเองก็ลงสระเพื่อล้างหน้าขณะนั้นนางยักษิณีผ่านมา ….

Read More

ชวนอ่าน: นางยักษิณี เหตุที่รักธรรมมากกว่ารักลูกและสามี

ครั้งหนึ่งเวลาพลบค่ำ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยเรื่องพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต