ชวนอ่าน: อุบาสกปังยุ่น (หนังสือ พ้นทุกข์)

อุบาสกปังยุ่น เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๑๒๘๓ ในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง คราวนั้น อุบาสกปังยุ่นได้สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด ออกแจกจ่ายเป็นทานแก่มหาชน แล้วท่านและภรรยาพร้อมทั้งบุตรธิดาอีกสองคน ได้ไปสร้างอาศรมเล็กๆ…

Read More