ชวนอ่าน: มรณสติ (จากหนังสือ พ้นทุกข์)

“สัตว์โลกเป็นเหมือนคนตาบอด
ในโลกนี้ น้อยคนนักจักเห็นแจ้ง
น้อยคนนักจักไปสวรค์
เหมือนนกพ้นจากข่ายของนายพราน ฉันนั้น”

Read More