Tag: ภิกษุ

ชวนอ่าน: พระมหากัสสปเถระ กับศิษย์ผู้อดทนต่อโอวาทคำสอนไม่ได้

พระมหากัสสปเถระ กับศิษย์ผู้อดทนต่อโอวาทคำสอนไม่ได้ พระมหากัสสปะมีสัทธิวิหาริก...

Read More

ชวนอ่าน: พ่อลูกตระกูลภารทวาชะ

ในกรุงราชคฤห์มีพ่อลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ บิดาคือภารทวาชพราหมณ์ บุตรชายคือกัณหทินนะ เมื่อบุตรชายเจริญวัยได้ ๑๖ ปี บิดาก็ส่งไปศึกษาศิลปะวิทยาที่กรุงตักศิลา (แคว้นคันธาระ) ก่อนไปก็สั่งเสียว่า…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต