ชวนศึกษา: หนังสือ “คติธรรม คำกลอน ธรรมะคำสอน” (พระอาจารย์ พ. สุรเตโช)

คณะลูกศิษย์พระอาจารย์ พ. สุรเตโช มีจิตศรัทธา รวบรวมบทกลอนสอนธรรม ที่พระอาจารย์ พ. สุรเตโช ได้เขียนขึ้น โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้ผู้ที่สนใจ ได้อ่าน ได้ศึกษา มีชื่อว่า “คติธรรม คำกลอน ธรรมะคำสอน” องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ. สุรเตโช พุทธสถานภูดานไห

Read More