Tag: พิจารณากาย

คลายปม: เดินจงกรมสำคัญอย่างไร ต้องทำร่วมกับการนั่งสมาธิหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๕๖ เดินจงกรมสำคัญอย่างไร ต้องทำร่วมกับการนั่งสมาธิหรือไม่ คำตอบ    ...

Read More

คลายปม: ทำอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ เป็นชั่วโมง แต่รับรู้ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย

ข้อหนึ่งคือยังมีนิวรณ์อยู่ ไม่ใช่ว่า รู้ลมหายใจเข้าออกตลอดอย่างที่ว่า เพราะว่าถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจในทางที่พอดี มีความเพียรที่พอดี มีสติ ไม่ลืมลม มีความรู้ตัว อันนี้นานๆเข้าลมก็จะต้องแผ่วเบา …

Read More

นกุลมารดา

เภสกาวัน เป็นป่าอยู่ใกล้กรุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ เป็นสถานที่ร่มรื่น สงบเย็น ปราศจากความพลุกพล่าน มีเพียงเสียงนกร้อง และเสียงกระรอกกระแตที่วิ่งวนหาอาหารอยู่บนต้นไม้ใหญ่ จะเห็นกวางและเล็มหญ้าอย่างเงียบๆ อยู่ทั่วไป โดยไม่มีความระแวง เพราะเป็นสถานที่ซึ่งเว้นจากการทำปาณาติบาต…

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เทศน์เนสัชชิก เฉพาะไฟส์เสียง MP3...

Read More

ชวนอ่าน: อุบาสกปังยุ่น (หนังสือ พ้นทุกข์)

อุบาสกปังยุ่น เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๑๒๘๓ ในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง คราวนั้น อุบาสกปังยุ่นได้สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด ออกแจกจ่ายเป็นทานแก่มหาชน แล้วท่านและภรรยาพร้อมทั้งบุตรธิดาอีกสองคน ได้ไปสร้างอาศรมเล็กๆ…

Read More

ชวนอ่าน: กายนี้ดั่งท่อนไม้ (หนังสือพ้นทุกข์)

กายนี้ดั่งท่อนไม้ ณ กุฏิกลางป่า พระอาพาธรูปหนึ่งนอนซมอยู่ ไม่มีคนดูแล จนกระทั่งวันหนึ่ง “ติสสะ”...

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศน์เนสัชชิก เฉพาะไฟส์เสียง MP3...

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รวมการแสดงธรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งที่แสดงธรรมที่วัดสังฆทาน และที่รายการธรรมะสว่างใจ มีทั้งไฟล์เสียง และภาพ

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๐

รวมธรรมะที่พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ เทศน์ที่วัดสังฆทาน และรายการธรรมะสว่างใจ ประจำเดือนกันยายน และตุลาคม ๒๕๖๐

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต