Tag: พระราชา

รวยจนจน

ในสมัยโบราณที่ประเทศอินเดีย มหาเศรษฐีคนหนึ่งมีศรัทธาอยากจะออกบวชอุทิศกายใจเพื่อการปฏิบัติภาวนา แต่เขาจำเป็นต้องจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะออกบวชได้อย่างหมดห่วง ปัญหาอยู่ที่ว่า…

Read More

พระเจ้าชุณหะ บัณฑิตไม่ทำมิตรภาพเพียงครู่เดียวให้เลือนหาย

ครั้งอดีตกาล พระโพธิสัตว์มีพระนามว่า พระชุณหราชกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี พระราชบิดาส่งชุณหราชโอรสไปศึกษาที่กรุงตักสิลา…

Read More

ฤาษีติรีติวัจฉะ เมื่อพระคุณปรากฏดุจดวงจันทร์ ก็ปราศจากข้อครหา

ครั้งอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดในสกุลพราหมณ์ในแคว้นกาสี พวกญาติตั้งชื่อให้ว่า “ติรีติวัจฉะ” เจริญเติบโตแล้วไปศึกษาที่เมืองตักศิลา จบแล้วไม่นานบิดามารดาก็ตายไป ติรีติวัจฉะสลดใจจึงออกบวชเป็นฤาษี (เรียกว่า ดาบสก็ได้) ดำรงชีพอยู่ในป่าด้วยรากไม้บ้าง ผลไม้บ้าง ไม่นานนักก็มีกองทัพของพระราชาแคว้นอื่นยกทัพเข้ารบและยึดครองชายแดนกาสี …

Read More

ชวนอ่าน: ผู้มีความสุข

กาลครั้งหนึ่ง พระราชาประชวรหนัก บรรทมหายพระทัยรวยรินอยู่บนพระแท่นที่ปูลาดด้วยผ้าไหมล้ำค่า
หมอมีฝีมือทั่วประเทศคนแล้วคนเล่า ถูกนำตัวเข้ามารักษาพระราชา แต่พระอาการก็ยังไม่ทุเลา ไม่เพียงแต่รักษาไม่หายเท่านั้นหมอยังไม่รู้สาเหตุอีกด้วย…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต