Tag: พระรัตนตรัย

สาวกของพวกเดียรถีย์ มอบลูกๆ ให้พระพุทธเจ้าสั่งสอนอบรม

ครั้งพุทธกาล หน้าวัดพระเชตวันมักมีเด็กๆ มาวิ่งเล่นกัน เด็กเหล่านั้นก็มีทั้งลูกๆ...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต