คลายปม: พูดปดเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจถือว่าผิดศีลหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องนี้ต้องแยกประเด็น เรื่องผิดศีล คงผิดแน่นอน เพราะว่าถ้ามีเจตนาที่จะพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือเจตนาที่จะให้คนเข้าใจผิด เรียกว่าเราทำผิดศีล แต่เรื่องเหตุผลที่เราพูดปิดนั้นเราต้องแยกประเด็นว่าเรามีเหตุผลอย่างไร เราก็ชั่งน้ำหนักของเหตุผล ผลดีผลเสีย พยายามคิดให้ดี …

Read More