Tag: ป่วย

ชวนอ่าน: ชีวิตนี้น้อยยิ่งนัก (หนังสือ พ้นทุกข์)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ศาสดาชื่อ อรกะ เป็นเจ้าลักธิ ปราศจากความกำหนัดในกาม มีสาวกหลายร้อยคน เธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่า…

Read More

คลายปม: ขณะนี้ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยอยู่ และท่านจะหงุดหงิดกับความหวังดีที่เราเสนออยู่เสมอ ทำให้บางครั้งเกิดความเบื่อที่จะดูแลอย่างดี

ส่วนหนึ่งก็ต้องฝึกคิดฝึกพิจารณาในทางที่จะทำให้มีกำลังใจมากขึ้น อย่างเช่นเราตั้งใจระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อที่มีต่อเรา ตั้งแต่เราเกิดมา คิดให้ละเอียดรอบคอบ และจดไว้เป็นข้อๆ แล้ว…

Read More

คลายปม: บุญกับการดูแลบิดามารดาขณะป่วย

คำตอบข้อแรกคือ ใช่ แต่ถ้าเป็นการทิ้งคุณพ่อคุณแม่ให้ลำบากไม่มีใครดูแลก็ไม่ถูกต้อง แต่คงไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทีเดียว เพียงแต่ว่าเราหาคนอื่นช่วยดูแลชั่วคราว…

Read More

ชวนอ่าน: ผู้มีความสุข

กาลครั้งหนึ่ง พระราชาประชวรหนัก บรรทมหายพระทัยรวยรินอยู่บนพระแท่นที่ปูลาดด้วยผ้าไหมล้ำค่า
หมอมีฝีมือทั่วประเทศคนแล้วคนเล่า ถูกนำตัวเข้ามารักษาพระราชา แต่พระอาการก็ยังไม่ทุเลา ไม่เพียงแต่รักษาไม่หายเท่านั้นหมอยังไม่รู้สาเหตุอีกด้วย…

Read More

ชวนอ่าน: วิชชา ๖

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ครั้งนั้น ทีฆาวุอุบาสกป่วย จึงได้เชิญโชติยคฤหบดี มาสั่งว่า…

Read More

ชวนอ่าน: ป่วยนั่นแหละดี

ธรรมดาการป่วยไข้นั้นต้องมีด้วยกันทุกคน การป่วยไข้ชนิดทำงานได้ ไม่เรียกว่าเป็นการป่วย เรียกว่าเป็นเวลาปกติของมนุษย์ แต่ที่จริงแล้ว ก็เป็นการป่วยอยู่ในตัวเหมือนกัน แต่คนธรรมดาไม่รู้เรื่อง…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต