Tag: บุญคุณ

คลายปม: สภาพจิตในช่วงที่กำลังจะสิ้นลมนั้นมีความสำคัญต่อภพชาติใหม่มากเพียงใด

สำคัญมาก เพราะเป็นตัวนำไปสู่ภพชาติใหม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต จะมีภาพนิมิตเป็นสัญญาจากอดีตเกิดขึ้นในจิตใจ จะรุนแรง น้อยคนที่จะควบคุมสติได้ ถ้าเรามีความเก็บกดเรื่องไม่ดีอยู่ในใจที่เราไม่เคยปล่อยวาง สำหรับคนที่ไม่เคยภาวนา ไม่เคยได้ดูข้างใน จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เก็บกดไม่ยอมรับ ไม่รับรู้แต่มันมีอยู่ เราเก็บกดได้ในชีวิตประจำวัน ปิดบังไม่ให้ใครทราบได้…

Read More

ฤาษีติรีติวัจฉะ เมื่อพระคุณปรากฏดุจดวงจันทร์ ก็ปราศจากข้อครหา

ครั้งอดีตกาล พระโพธิสัตว์เกิดในสกุลพราหมณ์ในแคว้นกาสี พวกญาติตั้งชื่อให้ว่า “ติรีติวัจฉะ” เจริญเติบโตแล้วไปศึกษาที่เมืองตักศิลา จบแล้วไม่นานบิดามารดาก็ตายไป ติรีติวัจฉะสลดใจจึงออกบวชเป็นฤาษี (เรียกว่า ดาบสก็ได้) ดำรงชีพอยู่ในป่าด้วยรากไม้บ้าง ผลไม้บ้าง ไม่นานนักก็มีกองทัพของพระราชาแคว้นอื่นยกทัพเข้ารบและยึดครองชายแดนกาสี …

Read More

ลิงไม่รู้คุณ ไม่เพียงไม่รู้คุณหนำซ้ำยังเนรคุณอีกด้วย

ครั้งอดีตกาล มีป่าใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ติดถนนใหญ่ ใกล้ๆ กับถนนนั้นมีบ่อน้ำเล็ก แต่ลึก แต่สัตว์ทั้งหลายหิวกระหายน้ำ ต่างไม่อาจลงไปดื่มน้ำได้ พวกมนุษย์เห็นสัตว์อยู่รอบๆ บ่อน้ำนั้น ก็รู้ว่าพวกสัตว์หิวน้ำ จึงนำไม้มาทำถังน้ำ ผูกเชือกแล้วหย่อนลงไปในบ่อน้ำ ดึงน้ำขึ้นมาเทใส่ไว้ในอ่างดิน และภาชนะที่ประชาชนนำมาบริจาคไว้…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต