Tag: บาป

คลายปม: สภาพจิตในช่วงที่กำลังจะสิ้นลมนั้นมีความสำคัญต่อภพชาติใหม่มากเพียงใด

สำคัญมาก เพราะเป็นตัวนำไปสู่ภพชาติใหม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต จะมีภาพนิมิตเป็นสัญญาจากอดีตเกิดขึ้นในจิตใจ จะรุนแรง น้อยคนที่จะควบคุมสติได้ ถ้าเรามีความเก็บกดเรื่องไม่ดีอยู่ในใจที่เราไม่เคยปล่อยวาง สำหรับคนที่ไม่เคยภาวนา ไม่เคยได้ดูข้างใน จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เก็บกดไม่ยอมรับ ไม่รับรู้แต่มันมีอยู่ เราเก็บกดได้ในชีวิตประจำวัน ปิดบังไม่ให้ใครทราบได้…

Read More

คลายปม: ในศาสนาพุทธ การช่วยให้คนป่วยหนักตายโดยไม่ทรมานถือว่าการทำบาปหรือไม่

มันเสี่ยงมาก ถ้าเราทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยสิ้นชีวิตเร็วมากขึ้นก็ถือว่าเป็นบาปกรรม บาปกรรมหนัก และโดยเฉพาะในกรณีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่ง เรื่องยูทาเนเซีย จะแพร่หลายในหมู่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเป็นอย่างนั้น ยูทาเนเซีย ดูจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังทรมานอยู่ แต่สำหรับชาวพุทธเราเชื่อว่าตายแล้วยังไม่จบสิ้น มันมีต่อ

Read More

คลายปม: ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ คิดทำร้ายผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำ คิดชอบในสิ่งที่เจ้าของหวง ถือว่าผิดศีลหรือไม่

คำถามที่ ๑๘ ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ...

Read More

คลายปม: โบราณสอนว่าถ้าลูกเถียงคำสอนพ่อแม่จะเป็นบาป แต่ถ้าลูกเถียงด้วยเหตุผล และพูดในสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นบาปหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ข้อที่หนึ่ง ต้องดูเจตนาของตัวเอง ข้อสอง ถึงแม้ว่าเรามีเหตุผล บางทีเรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังนึกไม่ถึง คิดไม่ทัน อาจจะมีความรู้บางอย่างที่เรายังไม่มีก็ได้ บางทีเหตุผลของเราอยู่ในกรอบที่แคบก็ได้ นั่นคือว่าเราก็ถือหลักเสมอว่า “เราอาจจะผิดก็ได้ๆ”…

Read More

คลายปม: โกหกเพื่อให้พ่อแม่สบายใจบาปหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ถ้าตั้งใจพูดเรื่องที่ไม่จริงมันก็บาป แต่จะบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่เหตุผล อย่างน้อยที่สุดถ้าเราโกหก แล้วตอนหลังคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเราโกหก มันก็คงเป็นปัญหาใช่ไหม ต่อไปเมื่อเราพูดความจริง ท่านก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรา…

Read More

คลายปม: เรื่องโทษประหารชีวิต (พระอาจารย์ชยสาโร)

ไม่นานมานี้ อาตมาเคยพูดถึงเรื่องศีลธรรมกับการประหารชีวิต ว่าในเมืองพุทธสมควรไหมที่จะมีการ ประหารชีวิต และการที่เรามีการประหารชีวิตมันเกิดจากแนวความคิดอย่างไร ตอนพูดเรื่องนี้มีผู้ใหญ่จากกระทรวงยุติธรรมมาฟังด้วยแต่อาตมาไม่ทราบ ได้คุยกันภายหลัง…

Read More

คลายปม: การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์ ไม่ทราบจะหลีกเลี่ยงอย่างไร ทำไปแล้วไม่สบายใจ (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๓ การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์ เช่น ปลวกขึ้นบ้านหรือทำลายรังต่อที่มาอาศัยในบ้าน...

Read More

คลายปม: ผิดศีลข้อ ๑ ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด (พระอาจารย์ชยสาโร)

หากเราเคยทําผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด และทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตคลายความเศร้าหมอง

Read More

ชวนคิด: ปฏิบัติให้เป็นกลาง (พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เจือปนด้วยอคติทั้งสามประการแล้ว…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต