Tag: บาปกรรม

ชวนอ่าน: เรื่องเล่าที่ ๑๓ พระขุดอุโมงค์

พระธุดงค์รูปหนึ่งอายุสี่สิบกว่าปี ท่านเดินธุดงค์เข้าไปในเขตภูเขาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พวกชาวบ้านดีใจมากเมื่อเห็นพระ รีบนิมนต์ท่านไปสวดศพที่เพิ่งตกเหวตาย เมื่อเสร็จพิธีจึงพาท่านไป…

Read More

คลายปม: ในศาสนาพุทธ การช่วยให้คนป่วยหนักตายโดยไม่ทรมานถือว่าการทำบาปหรือไม่

มันเสี่ยงมาก ถ้าเราทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยสิ้นชีวิตเร็วมากขึ้นก็ถือว่าเป็นบาปกรรม บาปกรรมหนัก และโดยเฉพาะในกรณีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่ง เรื่องยูทาเนเซีย จะแพร่หลายในหมู่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเป็นอย่างนั้น ยูทาเนเซีย ดูจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังทรมานอยู่ แต่สำหรับชาวพุทธเราเชื่อว่าตายแล้วยังไม่จบสิ้น มันมีต่อ

Read More

คลายปม: นั่งสมาธิบางครั้งจะนึกถึงการทำผิดศีลข้อต่างๆ ในอดีตตั้งแต่สมัยเด็ก… (พระอาจารย์ชยสาโร)

นั่งสมาธิบางครั้งจะนึกถึงการทำผิดศีลข้อต่างๆ ในอดีตตั้งแต่สมัยเด็ก แม้ปัจจุบันจะรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ แต่เมื่อนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำ จิตใจมีความเศร้าหมอง ทุกวันนี้พยายามสร้างแต่กรรมดี อุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสมอ แต่พอใจ…

Read More

คลายปม: สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า เขาไม่ผิด… (พระอาจารย์ชยสาโร)

เมียคนเดียวก็น่าหนักใจอยู่แล้ว ไปเอามากกว่านั้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่มีประสบการณ์ตรง คงต้องชั่งน้ำหนัก ชั่งว่าผลดีผลเสีย อยู่ต่อไปไม่อยู่ต่อ ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่อมากกว่า ก็อยู่ต่อ ถ้าเหตุผลให้เลิกมากกว่าเหตุผลอยู่ต่อ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต