Tag: บวช

ชวนอ่าน: เรื่องเล่าที่ ๑๓ พระขุดอุโมงค์

พระธุดงค์รูปหนึ่งอายุสี่สิบกว่าปี ท่านเดินธุดงค์เข้าไปในเขตภูเขาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พวกชาวบ้านดีใจมากเมื่อเห็นพระ รีบนิมนต์ท่านไปสวดศพที่เพิ่งตกเหวตาย เมื่อเสร็จพิธีจึงพาท่านไป…

Read More

ชวนอ่าน: หลักในการเลือกหลวงพ่อชาเป็นครูบาอาจารย์

แต่ก่อนนั้น ก่อนจะบวชเนี่ย ไม่เคยรู้จักครูบาอาจารย์ท่านใดเลยในสายปฏิบัติ เพราะความเปลี่ยนแปลงภายในจิตในเรานี่ เราเห็นโทษของการใช้ชีวิตของการอยู่ในเพศของฆราวาส เราเห็นประโยชน์ของการ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต