Tag: บริกรรม

ชวนอ่าน: สมถกรรมฐานมีวิธีใดบ้างครับ?

ก็อย่างที่บอก ส่วนมากพระเถระ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจัดไว้ ก็มีกรรมฐาน ๔๐ กอง แต่ว่าแล้วแต่ว่าจริตนิสัยเราจะถูกกับกรรมฐานบทใดเช่น ระลึกถึง…

Read More

คลายปม: นั่งสมาธิไประยะหนึ่ง ลมหายใจจะละเอียด จะช้ามาก จนไม่รู้สึกลมที่จมูก ควรทำอย่างไรต่อไป และจะทราบได้อย่างไรว่าร่างกายได้ออกซิเจนพอ

ถ้าไม่พอก็คงจะหงายหลังไปแล้ว ไม่เคยมีหรอกออกซิเจนไม่พอ ความพิเศษของอานาปานสติหรือลมหายใจมันมีเอกลักษณ์ของมัน คือการที่ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นกายส่วนหนึ่งที่อยู่ชายแดนระหว่างหน้าที่ของร่างกายส่วนที่บังคับได้และส่วนที่บังคับไม่ได้ของกาย…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต