Tag: นางวิสาขา

คลายปม: มารดาอยากให้ลูกศิษย์แต่งงานมีครอบครัว บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่มีลูกหลาน แก่ตัวจะลำบาก

เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเรื่องยากเหมือนกัน น้อยคนมีบารมีตลอดรอดฝั่ง อยู่ที่ว่าผู้ถามมั่นใจในศรัทธาของตน มั่นใจในบารมี หรือมั่นใจว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งของตนตลอดไป เพราะว่าผู้หญิงมีธรรมชาติแพ้ผู้ชายตรงที่ว่า ผู้ชายอายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปี อยากมีลูกก็มีได้…

Read More

รักร้อยทุกข์ร้อย

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บุพพารามของนางวิสาขา ใกล้พระนครสาวัตถี

ครั้งนั้น หลานผู้เป็นที่รักของนางวิสาขาตายลง นางวิสาขามีใบหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตา เข้าไปเฝ้าพระผู้พระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่อันสมควร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต