ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนา เรื่อง “อสุภะ” พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในเรื่อง “อสุภะ” มีทั้งไฟล์เสียง, ไฟล์วีดีโอ และทางเวปทำบุญดอทเนต ได้ถอดความพระธรรมเทศนาสำหรับผู้ที่ชอบอ่านมากกว่าฟังด้วย…

Read More