Tag: ตระหนี่

ชวนอ่าน: เรื่องเล่าที่ ๙ เงินร้อยล้าน

เศรษฐีร้อยล้านคนหนึ่งหลงใหลในทรัพย์สินของตนมาก เขาถือว่าตัวเองวิเศษและสูงค่ากว่าคนอื่นเพราะเขามีเงินมากมาย วันหนึ่งเขามีโอกาสสนทนากับนักปราชญ์และบทสนทนานั้น…

Read More

คลายปม: การปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเรื่องสำคัญมาก หากรักษาจิตให้สงบได้แม้เพียงระยะสั้นๆ จะได้บุญอานิสงส์มหาศาล ขอพระอาจารย์โปรดอธิบายขยายความ

บุญคือเครื่องชำระสันดาน อันนี้ตามคัมภีร์ การชำระสันดานนั้นย่อมนำไปสู่ความสุข แทนที่จะเน้นในเรื่องการชำระ บางทีก็เน้นในเรื่องความสุขที่เกิดขึ้น…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต