ชวนคิด: แนวทางชีวิต (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

“…แต่ละคนก็มีแนวของชีวิตของตนเองและแตกต่างกับผู้อื่น...

Read More