Tag: งาน

คลายปม: สมถะภาวนาเปรียบเหมือนการหยุด ขณะที่วิปัสสนาภาวนาเหมือนการดู ในชีวิตการทำงานหากเราต้องการมีสติ ขณะที่สงบเพื่อให้มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเรื่องงานว่าควรปฏิบัติอย่างไร นั่งสมาธิให้จิตรวมแล้วจึงเริ่มพิจารณาเรื่องงานหรืออย่างไร

เรื่องนี้คงจะแล้วแต่งาน แล้วแต่วาระ เพราะว่างานบางอย่างเกิดกะทันหันไม่มีเวลาเตรียมพิจารณาล่วงหน้า เราต้องมีสติอยู่กับตัวพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ นั่นมันจะขึ้นอยู่กับสติ…

Read More

คลายปม: อยากเริ่มปฏิบัติ แต่ภารกิจเรื่องงานรัดตัวมาก ขอทราบหลักวิธีการแบ่งเวลา

ต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในชีวิต จะเล่าเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของเวลา มีอาจารย์อยู่เมืองนอก เก่งมาก ท่านเอาภาชนะ สมมติว่าเอาถังน้ำ แล้วอาจารย์ท่านก็เอาก้อนหินมาใส่ลงไป ใส่ลงไปไม่หยุด แล้วก็ถามลูกศิษย์ว่า…

Read More

คลายปม: ความเครียดจากการแข่งขันในที่ทำงาน งานที่ต้องก้าวหน้าตลอดไม่หยุดนิ่ง เราเดินช้ารุ่นน้องแซง ทำให้เครียดมาก ท่านมีคำแนะนำอย่างไร

อาตมาเชื่อว่าเรารักงานของเรา และพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราก็น่าจะต้องก้าวหน้าไม่ได้หยุดนิ่ง อาตมาที่ไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจ แต่สงสัยว่าจำเป็นไหมที่ต้องคอยดูว่าคู่แข่งเขาทำอะไรกัน…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต