Tag: คู่แข่ง

คลายปม: ความเครียดจากการแข่งขันในที่ทำงาน งานที่ต้องก้าวหน้าตลอดไม่หยุดนิ่ง เราเดินช้ารุ่นน้องแซง ทำให้เครียดมาก ท่านมีคำแนะนำอย่างไร

อาตมาเชื่อว่าเรารักงานของเรา และพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราก็น่าจะต้องก้าวหน้าไม่ได้หยุดนิ่ง อาตมาที่ไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจ แต่สงสัยว่าจำเป็นไหมที่ต้องคอยดูว่าคู่แข่งเขาทำอะไรกัน…

Read More

คลายปม: ควรใช้ธรรมะข้อใด อบรมสั่งสอนเด็กที่ชอบแข็งขัน ต้องชนะ ต้องทำให้ดีที่สุด กลัวว่าในอนาคตจะเครียดในการดำรงชีวิต และหาความสงบไม่ได้ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องการเพียรพยายามให้ทำดีที่สุด ความมุ่งมั่นต่างๆ นั้น เราชวนให้มาใช้ภายใน ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่น เพราะว่าจะทำให้รู้สึกเครียดอย่างที่ว่า…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต