Tag: ความโลภ

ชวนคิด: ความโลภกับความทุกข์

ทุกคนต้องการความสุข ความสบายใจด้วยกันทั้งนั้น แต่ทุกคนก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการ เพราะใจยังมีความปรารถนาต้องการหรือความโลภนี้แหละอยู่เป็นอันมาก โดยที่ไม่พยายาม….

Read More

บทเรียนจากเนปจูน

จะเล่านิทานฝรั่งให้ฟังเรื่องหนึ่ง… เป็นเรื่องของเนปจูน ซึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเล นิทานไทยมีเทพที่อยู่ใต้ทะเลไหม? ส่วนมากเรามีแต่พญานาคนะ เทพเนปจูนนี้มีรสนิยมพิเศษ คือ…

Read More

ชวนคิด: ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย

ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ แต่เป็นความทุกข์ เป็นความร้อน เป็นความวุ่นวาย…

Read More

ชวนคิด: ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข

“ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ แต่เป็นความทุกข์เป็นความร้อน เป็นความวุ่นวาย มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย เพราะมัวปล่อยใจให้เป็นทาสของความโลภ ไม่รู้จักทำสติพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภ แล้วพยายามละเสีย ดับเสีย”

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต