Tag: ความเจ็บป่วย

คลายปม: ในศาสนาพุทธ การช่วยให้คนป่วยหนักตายโดยไม่ทรมานถือว่าการทำบาปหรือไม่

มันเสี่ยงมาก ถ้าเราทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยสิ้นชีวิตเร็วมากขึ้นก็ถือว่าเป็นบาปกรรม บาปกรรมหนัก และโดยเฉพาะในกรณีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่ง เรื่องยูทาเนเซีย จะแพร่หลายในหมู่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเป็นอย่างนั้น ยูทาเนเซีย ดูจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังทรมานอยู่ แต่สำหรับชาวพุทธเราเชื่อว่าตายแล้วยังไม่จบสิ้น มันมีต่อ

Read More

อุบาสกกตัญญู เลือกตอบแทนคุณแม่ ไม่เลือกครองเรือนกับเมีย

ในกรุงสาวัตถี มีครอบครัวผู้ดีชาวสาวัตถีครอบครัวหนึ่ง บุตรชายของครอบครัวเป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัย เป็นผู้มีมารยาทดี ดูแลบิดามารดาดุจบูชาเทวดา เมื่อบิดาเสียชีวิตแล้ว เขาก็เลี้ยงดูมารดาเป็นอย่างดี เช่น จัดน้ำล้างหน้า น้ำบ้วนปาก ไม้สีฟัน น้ำอาบ น้ำล้างเท้า จัดข้าวยาคูและอาหารให้ เป็นต้น…

Read More

ชวนอ่าน: ผู้มีความสุข

กาลครั้งหนึ่ง พระราชาประชวรหนัก บรรทมหายพระทัยรวยรินอยู่บนพระแท่นที่ปูลาดด้วยผ้าไหมล้ำค่า
หมอมีฝีมือทั่วประเทศคนแล้วคนเล่า ถูกนำตัวเข้ามารักษาพระราชา แต่พระอาการก็ยังไม่ทุเลา ไม่เพียงแต่รักษาไม่หายเท่านั้นหมอยังไม่รู้สาเหตุอีกด้วย…

Read More

ชวนอ่าน: การรักษาโรค

เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ท่านโกเอ็นก้าได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการปาฐกถา ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามปัญหาได้ มีผู้ฟังท่านหนึ่ง ได้ถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับความเจ็บป่วยว่า…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต